25 Ιουλίου, 2024

Αίτηση Συμμετοχής Στις Επιτροπές

Αίτηση Συμμετοχής Στις Επιτροπές

 


    Κρατώντας το κουμπί "Ctrl" μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα.


    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

    Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της λειτουργίας του συλλόγου Ε.ΡΑ.ΔΙΚ, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.