17 Ιουνίου, 2024

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της Ε.ΡΑ.ΔΙΚ και βάσει του άρθρου 7- Κεφ. 3 του καταστατικού μας, αποφασίστηκε η ανακήρυξη 4 συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών, ως επίτιμα μέλη του Συλλόγου μας.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από πρόταση που κατέθεσε μέλος του Δ.Σ και ανάλυσης των προϋποθέσεων της πρότασης, ανακηρύχτηκαν επίτιμα μέλη, οι ακόλουθοι συνάδελφοι:

  1. Πάτερ Εφραίμ – SY4AFS
  2. Κονταρίνης Ιωάννης – SV1EEZ
  3. Θανόπουλος Κωνσταντίνος – VK2KON
  4. Αργυρόπουλος Δημήτριος – SV0DR

Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι συνέβαλαν στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνικών Δικτύων και στηρίζουν καθημερινά την διάδοση της Ραδιοερασιτεχνικής ενασχόλησης.

Επιπλέον, όλοι τους αποτελούν παράδειγμα Ραδιοερασιτέχνη και εξέχοντες προσωπικότητες.

Είναι τιμή μας, που αποτελούν πλέον ‘αναπόσπαστο’ κομμάτι της ‘Ένωσης μας.

Για την Ε.ΡΑ.ΔΙΚ

SV1EDZ

Related posts