17 Ιουνίου, 2024

Σύνταξη & καταχώρηση εντολών συνδέσεων MMDVM

Παρατηρούμε τους ιδιοκτήτες Hotspots και χρήστες εφαρμογών (π.χ DroidStar) συσκευών Android, να έχουν απορίες για την ορθή σύνταξη της παραμέτρου Options=.

Σας παραθέτουμε μια σύντομη ανάλυση της σωστής σύνταξης της αποθήκευσης της συγκεκριμένης εντολής σύνδεσης:

Options= παράμετροι για συσκευές MMDVM

Οι ιδιοκτήτες των συσκευών MMDVM (repeaters ή hotspots) μπορούν να διαμορφώσουν τις συσκευές τους, ώστε να έχουν αποθηκευμένες παραμέτρους στατικών ομάδων ομιλίας φωνής.

Το StartReflector και άλλες εντολές σύνδεσης συγκεκριμένων ομάδων ομιλίας, δηλώνονται αυτόματα κατά τη σύνδεση στον εκάστοτε server, από τις παραμέτρους Options=.

Οι παράμετροι Options= μεταδίδονται προς τον server IPSC2 του DMR Plus, κάθε φορά που συνδέεται σε αυτόν μια συσκευή MMDVM.

Οι κατάλληλες επιλογές διαμόρφωσης των παραμέτρων Options, μπορούν να παραμετροποιηθούν από τους χρήστες, στο λογισμικό της συσκευής MMDVM (MMDVM.ini, DMRGateway.ini, DV4mini, PiStar, DroidStar…)

Η γραμμή παραμέτρων Options= έχει την ακόλουθη δομή:

StartRef=4241;RelinkTime=15;UserLink=1;TS1_1=202;TS1_2=1;TS1_3=20;TS2_1=110;TS2_2=270;

Σημασία των παραμέτρων: 

StartRef= 4xxx → επιθυμητός StartReflector (4000 → Χωρίς StartReflector) – Χωρίς σύνδεση-
RelinkTime= Χρόνος επανασύνδεσης του αρχικού reflector σε λεπτά (Μετά από χειροκίνητη αλλαγή του reflector από κάποιον χρήστη)
UserLink= Οι χρήστες του αναμεταδότη/mmdvm δεν επιτρέπεται να αλλάζουν reflector (0)
Οι χρήστες του αναμεταδότη/mmdvm επιτρέπεται να αλλάζουν reflector (1)
TS1_1= Πρώτη στατική ομάδα ομιλίας στην χρονοθυρίδα 1
TS1_2= Δεύτερη στατική ομάδα ομιλίας στην χρονοθυρίδα 1
TS1_9= Ένατη στατική ομάδα ομιλίας στην χρονοθυρίδα 1
TS2_1= Πρώτη στατική ομάδα ομιλίας στην χρονοθυρίδα 2
TS2_2= Δέυτερη στατική ομάδα ομιλίας στην χρονοθυρίδα 2
TS2_9= Ένατη στατική ομάδα ομιλίας στην χρονοθυρίδα 2

Προσέξτε τη σωστή σύνταξη και ότι μεταξύ κάθε παραμέτρου πρέπει να υπάρχει ένα ερωτηματικό (;), αλλά και στο τέλος της γραμμής!

 Εάν το TSx_x= δεν χρησιμοποιείται, πληκτρολογήστε “0”: Παράδειγμα: TS2_2=0;

 Μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα έως 9 στατικές ομάδες συζήτησης στη χρονοθυρίδα 1, 9 ομάδες συζήτησης στη θυρίδα χρόνου 2 και ένας Reflector εκκίνησης.

 Καλές ψηφιακές επικοινωνίες

Για την Ε.ΡΑ.ΔΙΚ

SV1EDZ

 

Related posts