22 Μαΐου, 2024

Διαμόρφωση του GPS SSID για το δίκτυο IPSC2 – DMR Plus

Το σύστημα IPSC2 (DMR Plus) χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο UDP για επικοινωνία GPS Tier-II.

Στο aprs.fi, τα σύμβολα για τις εκπομπές APRS καθορίζονται από το SSID που χρησιμοποιείται.

Callsign-7 = δρομέας

Callsign-9 = αυτοκίνητο

Για να καταστεί δυνατή αυτή η διαφοροποίηση για μεταδόσεις GPS στο DMR Plus,

χρησιμοποιούνται αντίστοιχες διευθύνσεις προορισμού, που αντιστοιχούν στο επιθυμητό SSID.

Αυτή η διεύθυνση προορισμού, η οποία ταιριάζει με το επιθυμητό SSID (σύμβολο APRS), μπορεί να εισαχθεί

μεμονωμένα στον κωδικό αποστολής του πομποδέκτη ως PrivateCall από τον εκάστοτε χρήστη.

 

Μέχρι στιγμής, οι ακόλουθες διευθύνσεις προορισμού έχουν χρησιμοποιηθεί για μεταδόσεις GPS:

(PrivateCall):

5050 ⇒ δεν είναι πλέον ενεργό

5051 ⇒ δεν είναι πλέον ενεργό

5052 ⇒ δεν είναι πλέον ενεργό

5053 ⇒ δεν είναι πλέον ενεργό

5054 ⇒ δεν είναι πλέον ενεργό

5055 = σπίτι (αντιστοιχεί στο SSID -5) ⇒ λήγει σε σύντομο χρονικό διάστημα

5056 = Κάμπινγκ (αντιστοιχεί στο SSID -6) ⇒ λήγει σε σύντομο χρονικό διάστημα

5057 = runner (αντιστοιχεί στο SSID -7) ⇒ λήγει σε σύντομο χρονικό διάστημα

5058 = Εκκίνηση (αντιστοιχεί στο SSID -8) ⇒ λήγει σε σύντομο χρονικό διάστημα

5059 = PKW (αντιστοιχεί στο SSID -9) ⇒ λήγει σε σύντομο χρονικό διάστημα

 

 

Νέες και προσαρμοσμένες διευθύνσεις προορισμού στο IPSC2 παγκοσμίως:

(PrivateCall):

9050 = Σημείο (αντιστοιχεί στο SSID -0)

9055 = Σπίτι (αντιστοιχεί στο SSID -5)

9056 = Κάμπινγκ (αντιστοιχεί στο SSID -6)

9057 = Δρομέας (αντιστοιχεί στο SSID -7)

9058 = Εκκίνηση (αντιστοιχεί στο SSID -8)

9059 = Αυτοκίνητο (αντιστοιχεί στο SSID -9)

Οι προηγούμενες διευθύνσεις στόχου 5055 – 5059 θα παραμείνουν ενεργές για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά σας ζητάμε να προσαρμόσετε τους κωδικούς σας, στις νέες διευθύνσεις προορισμού (9055 – 9059) την επόμενη φορά που θα τους επεξεργαστείτε.

Για να μπορούμε να προσφέρουμε συμβατότητα για τη διεύθυνση xxx999 (xxx = MCC / π.χ. 262999), η οποία χρησιμοποιείται στο δίκτυο Brandmeister, αυτή μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και στο IPSC2.

Ωστόσο, εδώ δεν είναι δυνατή η μεμονωμένη αντιστοίχιση ενός APRS SSID και χρησιμοποιείται πάντα το σύμβολο αυτοκινήτου (αντιστοιχεί στο SSID -9).

Στην χώρα μας, χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο MCC της Ελλάδας (παράδειγμα: HB = 202999)

Για την Ε.ΡΑ.ΔΙΚ

SV1EDZ

 

Related posts